9AB Muntlig redovisning v. 21

Under veckan kommer ni att hålla era avslutningstal enligt följande schema.

9A

måndag: Belinda, Nupelda, Andreas, Anton M, William, Morteza, Frida, Adina

torsdag: Nico, Sofia, Sam, Matilda, Lidiya, Tatyana, Joel

fredag: Emelie, Amanda, Wilma, Eric, Ismail, Anton N, Magnus

9B

måndag: Daniel, Martin, Maria, Felix, Marta, Ivan, Sara

tisdag: Matilda, Rania, Jacqueline, Ninni, Tilda

onsdag: Shad, Filip, Elias, Karl, Rafael, Erik, Qais

Annonser

Svenska 9ABC v. 20-22

Ni ska arbeta med ert Avslutningstal och Eget valt kunskapskriterie under dessa veckor.

Avslutningstal: Ska vara klart och inövat till v. 21 då ni håller era tal i grupper.

Eget valt kunskapskriterie: Ni ska under v. 20 gå in i matrisen för svenska/svenska som andraspråk och välja ett/flera kriterie/-er som ni vill arbeta med under de tre sista veckorna.

 

Hålla tal 9ABC

Under veckorna 16 – 20 kommer vi att arbeta med att hålla tal och det kommer att mynna ut i att ni håller ett avslutningstal för er klass/grupp. Under arbetsområdet kommer vi att titta på en serie som heter Tala ut. Programmen i serien hittar ni här.

Samtidigt som vi ser de olika avsnitten i serien ska ni börja skriva på ert tal och det ni skriver ska ligga på Drive. Ni skapar helt enkelt ett dokument som ni kallar Avslutningstal + ert namn som ni sedan delar med tolvhed@gmail.com. Innan ni börjar skriva kan ni gå in på följande dokument och läsa om vad du kan skriva om.

 

Svenska 9AB v. 7

Under veckan ska ni skriva en berättelse som grundar sig på den bok ni läst sedan vi började efter jullovet. Berättelsen ska skrivas i Google drive på lektionstid

Lektion 1: Du ska skapa ett dokument på Google Drive som du döper till Berättelse v. 7. Dokumentet delar du med tolvhed@gmail.com. Berättelsen ska vara max 3 sidor lång!

Under lektionen ska du börja skriva på din berättelse och den ska vara skriven i jag-form.

Din berättelse kan vara:

  1. En del/delar av bokens handling, som du berättar i jag-form
  2. En fortsättning på boken du läst, i jag-form
  3. En berättelse om en av bokens huvudpersoner, i jag-form

Vill du skriva med ett annat perspektiv får du gärna göra det, så länge du gör det i jag-form.

För att kunna göra din text välutvecklad kan du läsa i Portal s. 28-32.

Lektion 2: Ni ska läsa i 30 minuter och sedan skriva resten av lektionen.

Lektion 3: Skriva

Berättelsen ska vara klar på fredag!