Nationella prov i SO

Det är snart dags för de sista nationella proven för åk 9. De har NP i SO tisdagen den 17 maj och torsdagen den 19 maj. Jag, Gert, och Ghita finns på plats och ger er provet båda dagarna. Nedan ser ni schemat:

Tisdagen den 17 maj
09.20-09.30 Läs information till dig som ska göra provet.
09.30-11.30 Genomförande av provet

09.20-10.20
9a 9b 9c
Lars Cornelia Ingela

10.20-11.30
9a 9b 9c
Susanne Cornelia Ingela

När ni är färdiga i respektive klass lämnar ni proven till Ghita som är på plats med sin lilla grupp.
Lektionerna börjar igen 11.45
Torsdagen den 19 maj
08.00-08.10 Läs information till dig som ska göra provet.
08.10-10.10 Genomförandet av provet

08.00-09.00
9a 9b 9c
Lars Cornelia Ingela

09.00-10.10
9a 9b 9c
Susanne Cornelia Ingela

När ni är färdiga i respektive klass lämnar ni proven till Ghita som är på plats med sin lilla grupp.
Lektionerna börjar igen 10.25

Hälsningar SO-lärarna

Annonser

SO-prov åk 9

Vecka 9 kommer ni att ha prov på hinduismen och buddhismen. Mer information kring provet kommer senare.

Redovisningsgrupper 9A ”konflikter under 1900-talet”

 

Diskussions- och redovisningsgrupper för konflikter under 1900-talet

 

Belinda                              El Salvador                                              1

Nupelda                             Kurdistan                                                1

Matilda                              Kubakrisen                                             1

Magnus                              Fotollskriget                                          1

Amanda                             Berlinmuren                                          2

Eric                                     Kubakrisen                                             2

Nico                                    Eritrea                                                     2

Andreas                             Spanska inbördeskriget                    2

Anton M                             Koreakriget                                           3

Joel                                     Ungernkrisen                                         3

Frida                                  Vietnamkriget                                        3

Emelie                                Irländska frihetskriget                       3

Anton N                             Irländska frihetskriget                       4

Adina                                 Thailand Malaysia                                 4

Tatyana                             Indien                                                        4

Ismail                                 Bosnien                                                    4

Morteza                             Iran / Irak kriget                                    5

Sofia                                   Vietnamkriget                                         5

Lidiya                                 Kriget mot terrorismen                        5

Wilma                                Ungernrevolten                                      5

William                              Finska vinterkriget                               6

Sam                                    Falklandskriget                                       6

Felicia                                 IS/Daech                                                   6

So-prov fredag 4 december

Nedanstående frågor ska du besvara skriftligt under lektionstid fredagen 4/12.

Du förbereder dig hemma men besvarar frågorna på SO-lektionen på fredag.

  1. Förklara orsaker till, viktiga händelser under och konsekvenser av WW2.

Använd 10 meningar för att förklara orsaker till WW2.

Använd 10 meningar för att beskriva händelseförloppet.

Använd 10 meningar för att förklara konsekvenserna av WW2.

  1. ”Kristallnatten” och ”den slutgiltiga lösningen” är två begrepp som hör ihop med Förintelsen. Förklara hur.

Jan, Gert och Jonny

 

 

 

Fördjupningsarbete i historia kring konflikter under 1900-talet

Efter genomgångar och faktadel i läroboken ska du välja en konflikt under 1900-talet och fördjupa dig i denna. Material till detta såsom böcker och länkar kommer vi och biblioteket att hjälpa dig med. Din fördjupning ska innehålla
– förklaringar till att konflikten uppstod
– genomgång av förloppet samt
– följderna av konflikten.
Dessutom ska du ge förslag på hur konflikten hade kunnat förhindras.

Ditt arbete som max får vara 3 sidor, 12-punkt, plus källförteckning, kommer att läsas av tre kamrater och ni ska gemensamt diskutera, jämföra och dra slutsaster kring era konflikter.

När du läst dina kamraters fördjupningsarbeten ska du tillsammans med övriga i gruppen svara på följande frågor.

1.Vilken eller vilka typer av konflikter har ni i gruppen?

2.Vilka likheter respektive skillnader hittar ni i era konflikter vad gäller orsaker, förlopp och konsekvenser/följder?

3.Ni fick i era arbeten ge förslag på hur era konflikter kunde förhindras.

Diskutera i gruppen rimligheten i dessa förslag.
Hittar ni gemensamma nämnare i hur ni tänkt förhindra konflikterna.

4.Diskutera i gruppen hur kunskapen om hur olika konflikter uppkommer kan användas för att dels förhindra framtida konflikter, dels skapa nya.

Man kan ju som bekant använda sig av historien för olika syften.
”Hur kan historia användas på olika sätt, i olika sammanhang och för olika syften?”
Använd en av era konflikter som exempel.

Efter att ni diskuterat i gruppen har du till uppgift att lämna in svaren på frågorna individuellt.

Jan, Gert och Jonny

Läxa Historia 9 A

Till fredag 6/11 ska du läsa och förstå följande sidor i historieboken om WW1:
s.140-142
s.144
s.147-149
Använd även frågorna och uppgifterna i texten.
Detta är mycket viktigt att kunna och förstå för att kunna förstå händelseutvecklingen i världen under 1900-talet.
Jan

Uppgift i SO klass 9 A

På nyhetssidan i samhällskunskapsboken hittar du, under Månadens utkik, en artikel som handlar om flyktingkrisen.
Läs igenom och förstå artikeln och svara på de tre uppgifterna.
Artikeln och frågorna är ett stöd för dig då du ska skriva en egen artikel som handlar om flyktingkrisen.
Din artikel ska innehålla följande:
Fakta och information
Diskussion och tankar kring frågorna
Egna åsikter i frågan
Hur andra kan resonera.
Ta ställning med goda argument.

Din artikel delar du med mig på google dokument (jara74@utb.lund.se.) senast fredag 25 september.

Jan