Hämta era saker!

Glöm inte att hämta era saker från slöjdsalarna, senast tisdag (7 juni).

På onsdag kommer salen att storstädas och då finns en risk att era saker hamnar i containern och det vill vi ju inte.

Annonser

Återbruksarbete i slöjd

Återbruksarbete åk 8

Tänk att få göra om din favoritmöbel eller ditt favoritplagg så att det känns modernt och funktionellt. Låt fantasin flöda, titta på hur kända designers arbetar och känn dig själv som en designer. För det är du ju! Du ska alltså använda dig av gamla produkter för att göra något nytt!

Kunskapsmål

Målet med arbetsområdet är att du ska förstå hur roligt det är att återanvända material och att man nästan gratis kan göra så mycket av sin fantasi och ”gammalt skräp”. Det är viktigt att vi förstår att vårt levnadssätt påverkar miljön omkring oss och att vi då och då stannar upp och ser hur vi ”förbrukar” material på ett ofta ganska slösaktigt sätt. Vi vill att du ska förstå hur viktiga egenskaper som kreativitet, självständighet och problemlösningsförmåga är!

Arbetets gång

1) Planera ditt arbete noga. Gör en ritning (på datorn eller för hand). Sträva efter att komma med något nytt. Något personligt.

2) Inventera material. Införskaffa det som behövs!

3) Påbörja ditt arbete först när du har allt material som du kommer behöva. Var noga och arbeta efter ritningen!

4) Utvärdera och dokumentera ditt arbete (från tanke till färdig produkt). (Blogg eller @slöjda + Unikum)

Tänk på att dokumentera ditt arbete digitalt efterhand som du jobbar. Det kan räcka med ett par ord eller en bild då och då!

Dokumentation

Sker på @tt slöjda eller i denna Digitala Portfolio (skapa slöjd-mapp).

Bilder på de flesta arbeten finns i dropbox. 
Se dropbox:      SLÖJD

Utvärderingen gör att du får tänka tillbaka på hur du har gått tillväga, när du gör det sätter du dig in i ditt arbete en gång till så att du kan ta med dig dina erfarenheter in i nästa projekt. 

Tips på hur du kan skriva din utvärdering 
Rubrik 
   T.ex. ”Oskars skohylla” 

Idé, planering och design 
   Hur fick du idén? Hur planerade du? Varför valde du den färgen och det materialet? 

Arbetsgång 
   Jag började med att….sen så gjorde jag….jag avslutade med att…. 

Material 
   Förklara materialvalet som du gjort. Tänk om möjligt på pris, egenskaper som starkt, mjukt, vackert, miljövänligt m.m. 

 

Exempel på kostnadsberäkning:

Träslag furu 25×100 mm (3,75m á 10:-­‐/m)  37,50:-­‐

Plywodd 4 mm (0.7m2 á 150:-­‐/m2)  105:-­‐
Linolja (
3 dl á 60:-­‐/l)  18:-­‐
Skruvar 45x 3,5 mm (
14 st á 0,50:-­‐/st)  7:-­‐

Trälim (5 cl á 75:-­‐/l)  3,75
Fönsterglas 2 mm (
0,3m2 á 200:-­‐)  60:-­‐ 

Totalkostnad:

  231,25:-­‐ Resultat 
   Är du nöjd/missnöjd? Kan du ge tips åt en kamrat som vill göra en likadan produkt som dig? Blev det som du hade planerat? 

Bild 
   Foga in en bild (eller flera, med speciella detaljer från din produkt) någonstans i din utvärdering.