8AB Svenska/SvA utvärdering av ”Att argumentera” v38.

8A: Fredag 19/9. 8B Torsdag 18/9.

Nu är du klar med det här arbetsområdet. Du har läst tidningstexter och studerat hur andra argumenterat. Du har skrivit en egen argumenterande text som publicera(t)s på din blogg. Den ska nu bedömas av Mats och/eller Cornelia.

Nu ska du fundera över din egen arbetsinsats utifrån kunskapskraven. På Unikum finns planeringen för detta område. Där kan du läsa de fyra kunskapskrav som är varit aktuella i detta arbete.
1) Kopiera kunskapskraven och klistra in dem i ett nytt inlägg i din Lärlogg. Sätt ”Utvärdering av arg. text” som rubrik. För vart och ett av kunskapskraven; skriv din uppfattning på dessa två frågor. Det blir alltså 12 meningar: 4 kunskapskrav och 2×4 svar.

1) Hur har du arbetat för att visa att du når kunskapskravet? Vad har du gjort?
”Jag har visat detta genom att…”
2) Hur tycker du att ditt arbete har gått? Hur bra är ditt resultat, tycker du?”Jag tycker det är svårt att… men det är lättare att…”

Annonser

Lära @ lära

Lära@lära

 1. Gemensam diskussion: Syftet med L@L (lära att lära)?
 2. Enskilt arbete. Starta datorn.
  1. Gå in på Unikum. 
  2. Öppna ”Lärloggen”. 
  3. Skapa ett nytt inlägg. Rubrik ”Inför hösten 2014”
  4. Skriv och besvara följande frågor utifrån dina egna tankar
 3. Vilka betyg från vårterminen är du nöjd med? Varför det?
 4. ”Jag är mest nöjd med mina betyg i XX därför att…”
 5. Välj sex skolämnen att reflektera över. Vilka förmågor och/eller kunskaper ska du visa för att utvecklas i ämnet?
 6. ”Jag vill utvecklas i ZZ. Det ska jag göra genom att…”
 1. Sätt upp ett socialt mål för dig själv. Hur ska du göra för att uppnå detta mål?
  ”Det här året/terminen vill jag… Det ska jag uppnå genom att…”
 1. 4. Spara inlägget innan du stänger Unikum.  

7A: Brev från Euklides

6201715174_fff7421b56

Här kan du ladda ner intro-uppgiften till det som så småningom kommer att bli en digital bok. Du ska gå in i rollen som Euklides och skriva ett brev ”till framtiden” (mottagaren är en tonåring på 2000-talet). Syftet med brevet är du, Euklides, ska berätta om ditt liv, ditt arbete och din tidsepok på ett levande och pedagogiskt sätt. Ditt brev ska innehålla fakta om:

 • Fakta om Euklides liv och arbete
 • En kortare beskrivning av miljön/livet i det gamla Grekland
 • Ett historiskt sammanhang 
 • Euklides betydelse för vetenskapen

Läs mer här.