Idrottsplaneringar

Denna veckan, 45, startar vi med elevledda aktiviteter på idrottslektionerna.

Fortfarande är det bara ett fåtal grupper som lämnat in sina planeringar. Det är dags nu!!!

/ylva och Jan

Annonser

Elevledda lektioner i Idrott 9 AB

Schema för när ni ska hålla era lektioner.

onsdag 4/11 Sofia + Tatyana

fredag 6/11 Sam + Ismail

onsdag 11/11 Felicia + Tilda

fredag 13/11 Morteza + Joel + Ivan

onsdag 18/11 Amanda + Matilda

fredag 20/11 Wilma + Ninni

onsdag 25/11 Belinda + Frida

fredag 27/11 Andreas + Anton N + Daniel

onsdag 2/12

fredag 4/12 Adina

tisdag 8/12 Nupelda + Rania åk 6

onsdag 9/12 Magnus + Eric + William

fredag 11/12 Karl + Felix
…………………………………………………………………………………………

onsdag 13/1 Emelie + Sara

fredag 15/1 Lidiya

onsdag 20/1 Nico

fredag 22/1 Anton M

Skicka in era planeringar senast fred v 43 (23/10). jara74@utb.lund.se
Ni måste komma en stund innan lektionen börjar för att hinna förbereda. Jag är i idrottshallen ca 15 min innan resp. lektion.

Jan

Elevledda lektioner 9bc ht 2015

tis 3/11

Filippa+Ebba 9bc

Adrian 6b

tors 5/11

Rafael+Aleksander 6a

Matilda+Nefeli 6b

Elias B+Erik F S 9bc

mån 9/11 Kajsa 5a

tis 10/11 Martin+Filip 9bc

tors 12/11

Miranda+Alexandra Z 6a

Maria+Alexandra L 6b

Elias R+Tim 9bc

tis17/11 Ali+Fidaim 9bc

ons 18/11 Erik L+Qais 5a

tors 19/11

Shawn 9bc

Shad, Oscar+Henrik 3a

tis 24+tors 26/11 Jacqueline+Tanya 9bc

tis 30/11 Emma+Michelle 9bc

tors 3/12 Konrad+Hampus 9bc

tis 8/12 Reserv

tors 10/12 + v 51 Temavecka

Skicka in era planeringar senast fred v 43 (23/10).  ylca77@utb.lund.se

Har ni lektion i annan klass än 9bc får ni kolla på schemat vilken tid den börjar. Eftersom ni då kommer att missa en lektion i ett annat ämne är det viktigt att ni informerar undervisande lärare om att ni kommer att vara borta vid detta tillfälle. Ni måste komma en stund innan lektionen börjar för att hinna förbereda. Jag är i idrottshallen ca 20 min innan resp lektion.

/ylva

Teoretisk-praktisk uppgift Idrott och hälsa åk 9

 Du ska tillsammans med en kamrat ansvara för en idrottslektion. Ni kan välja att göra det i er egen klass eller i någon av Ylvas andra klasser, åk 1-3 eller 5-6.

Under två lektioner i v 41 ska ni göra en planering av er lektion och lägga upp på era bloggar eller maila till Ylva/Jan.

Denna planering ska innehålla:

 • huvudinnehåll för lektionen
 • förmågor från Lgr 11 som tränas på lektionen
 • mål för lektionen
 • uppvärmning och uppmjukning, egen musik
 • ev övningar, huvudaktivitet
 • ev stretching/avslappning
 • materialbehov (bollar, redskap)
 • ev lag/gruppindelning, spelschema, planskiss
 • tidsplan för lektionen

Om ni inte själva ska leda lektionen kommer Ylva/Jan att genomföra den.

När er lektion är genomförd ska du ENSKILT utvärdera den inom en vecka, tex med  PMI, de Bono´s hattar eller i fri text. Publicera i din blogg under fliken Idrott eller i Unikum.

Denna utvärdering ska innehålla:

 • reflektion över er lektion
 • vad du tyckte om detta arbetssätt (dvs att ni elever planerar en lektion)

Feedback och bedömning av er planering kommer på Unikum efter att lektionen genomförts och du gjort din utvärdering.

Dina reflektioner är en viktig del i bedömningen av ditt arbete under perioden.

Frågor?        ylca77@utb.lund.se

/Ylva och Jan

Lgr 11 Värdegrund och uppdrag

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll 

Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen

Lgr 11 Idrottsämnets syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

För betyget E:

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Orientering

På torsdag den 17 september åker vi till Skrylle för att orientera. Buss avgår från Bostället 08.15.
Medtag lämpliga kläder och skor, tänk på att det kan vara kallt när du kommit i mål svettig! Glöm inte vattenflaska och klocka/mobil.
Bussen återvänder till Bostället ca 11.45 varefter lunch serveras och undervisning återupptages enligt ordinarie schema efter lunch.
Det finns möjlighet till dusch mot en avgift i Skrylle, annars kan du duscha på skolan efter hemkomsten.
/Ylva och Jan

Friluftslivsuppgift

Planeringsuppgift  Friluftsliv åk 9

Välj en friluftsaktivitet som du vill planera, tex vandring i skogen eller på fjället, med övernattning i det fria, kanske med ytterligare en aktivitet, tex paddling.

Tänk ut tre viktiga saker som man bör tänka på när man planerar denna aktivitet. Det ska vara tre ”olika” saker, tex klädsel, säkerhet, utrustning. Koppla aktiviteten till Allemansrätten.

Motivera och utveckla dina svar.

Skriv i din blogg. Inlämning senast tisdag 15 september.

Kommentar samt bedömning (inkl hur du genomför lägerskolan med tanke på det vi gått igenom) kommer i Unikum.

Här nedan finns tips på filmer och artiklar som kan hjälpa dig.

Tänk också på det du lärde dig av filmen vi såg under lektionen.

Allemansrätten wmv (via youtube)

Fjällräven (via youtube)  

Outdoor guides and tips

– How to pack your backpack m flera

MSB   Din Säkerhet (via youtube)

Flera olika filmer om tex livräddning, is-säkerhet mfl

Arbetet

/Ylva o Jan

Idrott v 15 – 17

8ab

V 15 Idrottshallen x 2

V 16 Onsdag Idrottshallen Torsdag HLR/Första Hjälpen i klassrummen

V 17 Onsdag Idrottshallen Torsdag HLR/Första Hjälpen i klassrummen

8bc Periodens huvudaktivitet är motorisk träning med och utan redskap

V 15 Idrottshallen x 2 (uppv to Maria Ebba)

V 16 Tisdag HLR/Första Hjälpen i klassrummen Torsdag klassrummet (1/2 8c)

(Nytt datum för uppv Konrad Hampus + Oscar Henrik troligen v 21)

V17 Tisdag HLR/Första Hjälpen i klassrummen Torsdag Idrottshallen                  (uppv Filip Martin + Matilda Jacqueline Tanya)

Ylva o Jan