Idrott 9bc torsdag 26 maj

Jag är på St Hans backar denna förmiddag för orientering med åk 6. Er idrottslektion denna dag är att promenera eller jogga till St Hans och bocka av er hos mig.

Tips på bästa vägen: passera gräsfotbollsplanen och studenthusen, sväng vänster under järnvägen. Fortsätt fram till Kävlingevägen. Sväng höger upp för backen, på toppen vänd vänster och passera Kävlingevägen på övergångsstället med ljus. Fortsätt framåt och passera ytterligare en väg på övergångsställe med ljus. Sväng svagt åt vänster in på St Hansområdet. Där står jag.

/ylva

Annonser

Obs idrott v 20 9bc

På tisdag 17 maj har ni ingen idrott utan startar med NP i SO kl 9.20. Kom i tid!

På torsdag 19 maj ska ni inte gå till idrottshallen efter NP utan stanna i klassrummet och ha först/fördj kl 10.25-11.10. På denna lektion ska de som ännu inte gjort/lämnat in uppgiften om säkerhet och risk i samband med idrottsaktiviteter göra det.

Här är uppgiften:

1. Hur kan du minska skaderisken och göra aktiviteten säkrare för dig själv?  2. Hur kan omgivningen, tex redskap, aktivitet, underlag mm påverka säkerhet och risker? 3. Hur kan du genom ditt sätt att genomföra aktiviteten påverka säkerhet och risker både för dig själv och andra? Välj en idrottsaktivitet, tex en redskapsbana/ett bollspel. Vilka risker kan det finnas i din aktivitet och hur kan du förebygga dessa risker?

Övriga kan arbeta med sina tal (svenska) eller andra uppgifter som ska göras.

/ylva

Fördjupningsuppgift Idrott

I Lgr 11, Idrottens centrala innehåll, finns ett antal teoretiska moment som vi under under vårterminen i åk 9 kommer att arbeta med på följande vis:

Du ska välja ett av ämnena här nedanför och med hjälp av länkar, databaser och litteratur skriva en text på max en sida. Texten ska innehålla fakta om ämnet samt dina egna reflektioner och tankar.

Den ska vara skriven efter de skrivregler som du lärt dig på svenskan och innehålla dina källor och kortfattat källkritiskt resonemang. Du kommer att få länktips vid uppstarten i v 9.

Du ska publicera din text i din blogg (senast fredag 18 mars) och även redovisa den muntligt i tvärgrupper om ca 6 personer på fredagslektionen vecka 11 (9ab) och torsdagslektionen v 13 (9bc). Då ska du kortfattat berätta om det du skrivit samt vad du tänker om detta ämne. Förhoppningsvis blir det lite diskussioner och funderingar i grupperna.

Vi bedömer hur du reflekterar och drar slutsatser kring din text samt innehållet. Glöm inte att ge din text en passande rubrik.

Arbetsgång:

vecka 9   – lektion 1, genomgång och uppstart i klr

– lektion 2, enskilt arbete, klr

vecka 10 – tisdag är studiedag

– onsdag/torsdag, enskilt arbete, klr

– fredag, idrottshallen 9ab

vecka 11 – NP både tisdag+torsdag, ingen idrott för 9bc

– onsdag, idrottshallen 9ab

– fredag redovisning i tvärgrupper, klr, 9ab

vecka 13  – idrott som vanligt för 9ab

– tisdag, idrottshallen, 9bc

– torsdag, redovisning i tvärgrupper, klr, 9bc

Ämnen

Doping/droger

Mental träning

Kroppsideal i sportsammanhang men även i samhället i övrigt

Genusperspektiv – olika idrotter, tex i media

Kost och idrott

Politik i idrotten, tex OS-bojkotter, Sydafrika mm

Handikappidrott

Skolidrott i andra länder

Friluftsliv

Eget förslag

/Jan o Ylva