9 abc Inlämning av dator!

På fredag ska datorn lämnas in med originalladdare (kort och lång kontakt).Allt ska vara i gott skick och gärna i originalförpackningen. Icke inlämnat material eller skadat material kommer att debiteras av skolan.

Datorerna ska lämnas in i verkstaden från 13.15 och framåt och det är 9a som börjar och sker sedan enligt klasslistorna.

Obs! Om datorn inte lämnas in på fredag tillkommer en hanteringsavgift!

Annonser

9AB Muntlig redovisning v. 21

Under veckan kommer ni att hålla era avslutningstal enligt följande schema.

9A

måndag: Belinda, Nupelda, Andreas, Anton M, William, Morteza, Frida, Adina

torsdag: Nico, Sofia, Sam, Matilda, Lidiya, Tatyana, Joel

fredag: Emelie, Amanda, Wilma, Eric, Ismail, Anton N, Magnus

9B

måndag: Daniel, Martin, Maria, Felix, Marta, Ivan, Sara

tisdag: Matilda, Rania, Jacqueline, Ninni, Tilda

onsdag: Shad, Filip, Elias, Karl, Rafael, Erik, Qais

Svenska 9ABC v. 20-22

Ni ska arbeta med ert Avslutningstal och Eget valt kunskapskriterie under dessa veckor.

Avslutningstal: Ska vara klart och inövat till v. 21 då ni håller era tal i grupper.

Eget valt kunskapskriterie: Ni ska under v. 20 gå in i matrisen för svenska/svenska som andraspråk och välja ett/flera kriterie/-er som ni vill arbeta med under de tre sista veckorna.

 

Hålla tal 9ABC

Under veckorna 16 – 20 kommer vi att arbeta med att hålla tal och det kommer att mynna ut i att ni håller ett avslutningstal för er klass/grupp. Under arbetsområdet kommer vi att titta på en serie som heter Tala ut. Programmen i serien hittar ni här.

Samtidigt som vi ser de olika avsnitten i serien ska ni börja skriva på ert tal och det ni skriver ska ligga på Drive. Ni skapar helt enkelt ett dokument som ni kallar Avslutningstal + ert namn som ni sedan delar med tolvhed@gmail.com. Innan ni börjar skriva kan ni gå in på följande dokument och läsa om vad du kan skriva om.