8A English Test on Tuesday week 22

Read, listen and translate the texts in chapters: Problems, problems p. 122, Just friends? p. 131, Are you a perfect friend? p. 139

Do the excercises to the three chapters.

Revise the following words, the irregular verbs are written in bold letters.

Start preparing your recording. A very special friend. See blog.

promotion – befordran
even – till och med
interviewed – intervjuad
delighted – förtjust
ruin – förstöra
do well  – göra bra ifrån sig
(did, done)

multicultural – många olika nationaliteter

population – befolkning
strict – sträng
proper – ordentlig
although – fastän
come along  – följa med
(came, come)
anyway – ändå
usually – vanligtvis

make sure  – se till
(made, made)
furious – rasande
pregnant – gravid

get on – komma överens

(got got) 
support – h. hålla på
jealous – svartsjuk
stay friends – fortsätta  vara vänner

become engaged – förlova sig

became become
until – tills
shocked – chockerad
use someone – utnyttja någon
believe – tro
hurt – sårad

hurt hurt hurt – (såra)

be better off – ha det bättre

be was been (- vara)

make friends  – bli vänner
(made, made)
prefer – föredra
mature – mogen

even – ens
lend  – låna ut
(lent, lent)
borrow – låna
old-fashioned – gammaldags
wellbehaved – väluppfostrad
obedient – lydig
insulting – förolämpande
bring up  – uppfostra
(brought, brought)
disrespect – visa brist på respekt
several – flera
behave – uppföra sig
certainly – definitivt

make fun of  – förlöjliga
(made, made)
embarrassment – pinsamhet
performance – föreställning
disaster – katastrof
advise – ge någon råd
offer – erbjuda sig

particular – speciell
deal with  – ta itu med
(dealt, dealt)
burst  – brista
(burst, burst)
threaten – hota
believe – tro
coat – rock, kappa
tear  – rycka, slita
(tore, torn)
till – kassa

Good luck!

Annonser

English: Information for the test 8B and 8C

8C will have the test on Wednesday week 22 (27/5) and 8B on Friday week 22 (29/5). To prepare for the test:

1) Read the following three texts again and revise the words that we have had as homework: Problems, problems, Just friends, Watching a murder.

2) Check that you know all the three forms for the 20 verbs we have had as homework.

You find all the words and the verbs in previous entries on the blog. Good luck!

Français 8ABC: L’amour et l’amitié

Buts: Pouvoir parler des sentiments, de l’amour et des relations en français. Pouvoir exprimer son avis.

(Kunna prata om känslor, kärlek och relationer på franska. Kunna uttrycka sin åsikt.)

Bedömning:

Skriftlig förmåga: sammanfatta, återberätta och tolka innehållet i en fransk kortfilm.

Muntlig förmåga: förstå enkel talad franska inom känt ämne. Uttrycka sin åsikt. Bedöms sista lektionen när vi gör ”heta stolen”.

Plan:
Nous allons…

 • voir un court-métrage en français
 • écrire un résumé du film
 • corriger le résumé avec un ami
 • préparer pour ”la chaise chaude”
  – lire et traduire les propositions
  – écrire son avis à trois propositions
  – discuter avec un ami
 • faire la chaise chaude

Devoir à vendredi le 22 mai:

Préparation pour la chaise chaude.
– Pouvoir comprendre toutes les propositions.
– Pouvoir exprimer son avis à trois propositions à l’orale.

La chaise chaude
Heta stolen går till så att en läser upp påståenden som de andra ska ta ställning till. Håller man med reser man sig och byter plats och håller man inte med sitter man kvar. Alla får möjlighet att förklara varför de reste sig eller satt kvar och uttrycka sin åsikt. Ni väljer själva om ni vill förklara eller inte, men på fredag ska ni förklara er hållning till minst tre av påståendena. Ni förbereder er på lektionen på onsdag den 20e och skriver ner vad ni vill säga. Vi övar muntligt och på fredag ska ni kunna uttrycka er åsikt utan att läsa innantill. Förbered er alltså väl på ett samtal där ni kanske får följdfrågor.

Det är viktigt att ni förstår alla påståenden och inte bara de tre som ni också ska förklara, eftersom ni måste ta ställning till alla påståenden.

Propositions pour la chaise chaude :

 1. L’amour est plus important que l’amitié.
 2. On peut être amoureux de deux personnes à la fois.
 3. Le coup de foudre existe.
 4. Tout le monde veut avoir un copain/une copine.
 5. Des enfants peuvent être amoureux.
 6. On peut tomber amoureux à 70 ans.
 7. Il est important que mes amis aiment mon copain/ma copine.
 8. Les filles sont plus intéressées que les garçons par des relations.
 9. Les parents ont le droit à un avis concernant le copain/la copine de son enfant.
 10. Les garçons sont plus intéressés que les filles par du sexe.
 11. Beaucoup de gens déçoivent leurs amis quand ils ont un copain/une copine.
 12. En Suède, il est facile de sortir du placard.
 13. Dans notre école l’homophobie n’existe pas.
 14. On peut être amoureux d’une célébrité.

Vocabulaire:
Skärmavbild 2015-05-18 kl. 11.22.58

Bonne chance !

/Ida

8AB: Kamratrespons PRAO-rapporten – att tänka på

När du ger respons på din kamrats text kan du tänka på följande:

Innehåll:

 • Är andelen fakta och upplevelser väl blandade? Eller kommer de båda delarna i sjok?
 • Är faktauppgifterna intressanta eller finns där ovidkommande detaljer?
 • Är inledning och avslutning naturligt inpassade i texten?
 • Är texten intressant och informativ?

Språk:

 • Är texten lättläst, dvs flyter läsningen på utan hinder?
 • Sitter meningarna ihop på ett smidigt sätt? (Jämför med klippen i din film!)
 • Finns där stavfel?
 • Finns där dålig eller olämplig meningsbyggnad? Är interpunktionen korrekt? Kom med förslag!
 • Är texten delad i stycken på ett naturligt sätt?

Skriv några kommentar till din kamrat. Tänk ”two stars and a wish”, det vill säga skriv ner de saker du tycker är bra samt kom med något/några förbättringstips. Ge exempel på hur du skulle formulera dig.

8A och 8B skriver respons på onsdag 20/5. 8B skriver klart texten på torsdag 21/5 och 8A skriver klart texten på fredag 22/5. Då skriver var och en ut sin text och skriver företagets eller arbetsplatsens adress på ett kuvert. Mats samlar ihop och postar.

English 8ABC: A very special friend

You are going to make a sound recording on Vocaroo about a very special friend. In class, you will prepare your sound recording by writing notes. Talk about the following topics:

1) Where and when did you meet? 2) How did you become good friends? 3) How would you describe your friend? What’s so special about him/her? 4) What do you think he/she thinks about you? 5) What is important if you want to stay good friends?

I will mark the following aspects: fluency, pronunciation, variation of sentences, grammar, vocabulary (basic or advanced + level of variation).  This is how you can start: I’m going to tell you about a very special friend. His/her name is … and… Your recording should be at least 2 minutes long.

You will get two lessons this week to prepare, but you may need to make the recording at home. Deadline: 8B and 8C: Wednesday week 22 (27/5)  8A week 23, on Tuesday (2/6). E-mail your recording to me: anna.hjort at utb.lund.se

English homework week 20 8B and 8C

8C for Wednesday, 8B for Friday:

1) The verbs that we wrote down on last week’s lesson:

8B: think (tänka, tycka, tro), say (säga), swear (svära), see (se), tell (berätta), steal (stjäla), lay (ligga), be (vara), keep (behålla, fortsätta), go (gå, åka), make (göra), have (ha), come (komma), hold (hålla) take (ta), throw (kasta), hit (slå), become (bli), know (veta, kunna), do (göra)

8C: tell (berätta), see (se), swear (svära), keep (behålla, fortsätta), think (tänka, tycka, tro), steal (stjäla), become (bli), take (ta), have (ha), go (gå, åka), hide gömma (sig)), do (göra), come (komma), hold (hålla), write (skriva), say (säga), get (få), know (veta, kunna), make (göra), throw (kasta)

2) The following ten words from Watching a murder: graveyard, drunk, convince, reason, likely, agree, admiration, consider, ruined, notice.