Utvärdering av filmprojektet. Torsdag 7/5.

Skriv dina svar i ett nytt inlägg i din lärlogg på Unikum. Döp inlägget till ”Filmprojektet”.

Film/musik-arbetet är ett grupparbete. Vilken var din roll/uppgift i gruppen när det gällde

  • manusskapandet,
  • filmarbetet,
  • musikskapandet och
  • redigeringen?

Beskriv så noga du kan hur du upplever ditt och gruppens arbete. Vem tog mest ansvar tycker du? Hur fattade ni besluten?

Hur tycker du gruppens film blev? Vad hade kunnat vara annorlunda? (Kom ihåg: three stars and a wish!)

Om ett år ska sjuorna göra sina filmer. Vilka råd skulle du vilja ge nästa års filmteam?

Vilka råd skulle du vilja ge Maria och Mats inför nästa års filmprojekt?

Skriv dina svar i ett nytt inlägg i lärloggen på Unikum. Döp inlägget till ”Filmprojektet”.

Annonser