Länk till enkät om PRAO

För att elevrådet ska kunna fortsätta driva frågan om att ha kvar PRAO för åk 8 och 9, ombeds alla elever som varit på PRAO att göra en anonym enkät om detta. Följ den här länken och klicka sedan där det står ”Launch me!:

https://elevradetgu.wordpress.com

Annonser

Tema Flykt; måndag

Ni ska i grupper ta reda på fakta om:

1. Svensk emigration – från mitten av 1800-talet och framåt. Ta upp det ni i gruppen vill fokusera på.

2. Immigration – Vem immigrerar till Sverige? Vilket land har flest immigranter? Leta fakta som ni tycker är intressant.

3. Deportation – Vad är det? Kända deportationer m.m.

4. Flykting – Vem är flykting? Varifrån flyr människor idag och varför?

5. Australien – Beskriv landet utifrån deportation, immigration, emigration och flyktingar.

Varje grupp gör en Presentation (på Google Drive som ni delar inbördes) Den ska ni sedan presentera (5 – 10 min) i tvärgrupper  efter lunch, 13.00 – 14.00.

Fakta kan ni hitta på följande sidor:

migrationobservatory.ox.ac.uk

migrationsverket.se

sv.wikipedia.org (immigration, emigration, flykting, deportation)

ne.se (immigration, emigration, flykting, deportation)

immi.se (immigrantinstitutet)

moas.eu (migrant)

ushmm.org (United states holocaust memorial museum, deportation)

sök på Interneringsläger (deportation) på wikipedia

gulaghistory.org (deportation)

immi.gov.au (immigration Australien)

migrationsinfo.se

Lycka till!